Covid- vaccinatie

Heb je vragen in verband met de vaccinatie? 

Wat houdt de huidige vaccinstrategie in voor u als patiënt?
Elke burger zal vroeg of laat een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren. Deze uitnodigingen worden vanuit een centraal bureau gedelegeerd en verstuurd door de verschillende mutualiteiten. Voor mensen zonder mutualiteit wordt er nog naar een oplossing gezocht.

Meer info over het nut en de veiligheid van de vaccins vind je via www.laatjevaccineren.be.

 • Zo is het intussen algemeen geweten:  AstraZeneca mag na een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad ook toegediend worden aan 55-plussers.

Wanneer je die uitnodiging zal krijgen hangt af van je profiel. Zogenaamde risicogroepen en 65+’ers kunnen deze uitnodiging verwachten vanaf maart, mensen werkzaam in essentiële beroepen kunnen een uitnodiging verwachten vanaf april. De rest van de bevolking kan deze verwachten vanaf juni. Meer info over de vaccinatiestrategie vind je ook op de website www.laatjevaccineren.be.

Als burger/patiënt dien je zelf niets te doen. Er zal u een uitnodiging toegestuurd worden, volgens de categorie waartoe je behoort. Wij als huisartsen worden gevraagd om de mensen die tot de risicogroepen behoren te signaleren. Dezelfde vraag wordt ook gesteld aan de ziekenfondsen en de stichting kankerregistratie.

De risicogroepen zijn:

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

chronische luchtwegaandoeningen
chronische hart- en vaatziekten
chronische neurologische aandoeningen
dementie
kanker
obesitas
diabetes
verhoogde bloeddruk

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

chronische nierziekten
chronische leverziekten
hematologische kankers
syndroom van Down
transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst)
verstoord immuunsysteem (na advies van specialist)
hiv
zeldzame aandoeningen (na advies van specialist)

 

 

Op de website www.laatjevaccineren.be. vind je meer informatie over bepaalde risicogroepen.

 • Zwanger / zwangerschapswens / borstvoeding
  • Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren zowel met het vaccin van Pfizer, Moderna als dat van AstraZeneca. Het gaat immers telkens om niet-levende vaccins.
  • Vaccinatie als je zwanger bent, is vooral aangewezen als je een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld als je in de zorgsector werkt;
  •  een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen.
  •  Als je na de eerste vaccinatie zwanger raakt, zal de tweede dosis worden toegediend afhankelijk van jouw specifieke situatie na 3, 4 of 12 weken (afhankelijk van het vaccin) of na de bevalling.
  • Het komt er dus op neer dat we voor elke patiënte apart zullen afwegen of vaccinatie aangewezen is.

 

Wat na je vaccinatie ?

Meer informatie vind je in deze brochure   Folder COVID-19-vaccinatie – Wat na je vaccinatie    en op   https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord